Blotniki nowoczesnych

Błotniki nowoczesnych sa- 65-42E Przedni mochodóW (rys. 65-43) ina- błotnik samnchodu osobowego ją z reguły kształty proste, W przekroju poprzecznym linia błotnika łączy sie gagodnie ż linia osłony silnika. Oprawka ozdobna z daszkiem stosoWana jest dla wydłużenia błotnika i efektownej opraWy reflektora. Błotnik tylny. Nowoczesne samochody osobowe nnają dość długie blOtniki tyine, zaopatrzone płetwy oraz: wnęki ITIieszczące zespoły Iziinp tylnych: IkierunkoWskazów i lamp STOP frys. 65-44 oraz POdobne kształty nadaje siž obecnie również i tylnym elenientoin alltobiłsów (rys, 6546). Wywietrznik siatka, która Zabezpiecza wnętrze satt10ch0du przed wlatywaniem owadów, znajduje: się zwykle: z pržodu prżed szybą l)rzednią samochodu osobowego. Zderzaki przednie i tylne samochodu osobowego stanowią kompozycyjną całość z resztą ich jest Ozdobne. Z :regllky pokrywa Się je galwanicznie chromem. Głównym ich zadaniem jest upiększenie nadwozia. Kształty 1 zderzaków (rys. 6548) są skomplikowane: Zderzaki składają się przeważnie kilku części łączonych Ze sobą śrubami. Niekiedy przedni zderzak usainoehOdu osobowegły zaopatruje w gumowe poouszki odbojowe (rys. 65449)1 Zderzaki samochodów ciężarowych (rys. 65-50) nie są taľ ozdobne jak zderzaki samochodów OSabowygh, ale mają estetyczny wygląd i kształt ich:jest zharmonizowany z linią przodu samochodu. Zderzaki takie luje się na czarno lub w kolorze nadwozia. Obecnie nie stosuje się żderzaIłów tylnych w sainochodach ęięźarc, wyCh. Elementv oblachowania połączone są z nadwoziem zmpołnoCą Sfub, nitów, a ruchome po• krywy zamocowane są na Zawiasach i zamys kane zamkami, zaczepami itp. WeŔvnetrzt1<łutoblisów miejskich siedzenie kierowcy jest czasem oddzielone cienką ścianką tWijrzącą osobną kabine., Cześciej jednak za siedzeniem Ikierowcy znajduje się osłona z blachy stalowej unło• cowana na słgpkîich (rys. 65-51). Drzwi nadwozi [podobne: pasy napędowe, akcesoria samochodowe, pranie tapicerki warszawa ]

Oslona silnika otwierana z przodu…

Osłona silnika otwierana z przodu jest zawieszona na zawiasach (rys. 65-34) umieszczonych na obu bokach przodka kadłuba nadwozia. Unoszenie osłony ułatwia dodatkowa sprężyna napinana w trakcie zamykania osłony. Obrzeża osłony silnika są ukształtowane w sposób uniemożliwiający ściekanie kropel wody z osłony do wnętrza przedziału si lnikowego. Często obrzeża osłony silnika zaopatruje się nawet w elastyczne uszcze lnienia, zapobiegające jednocześnic niepożądanym drganiom osłony. Osłonę silnika samochodu Ciężatowego unieruchamia się często za pomoca zaczepów sprężynowych (rys 65-35). Zaczep taki składa się ze„sworznia osadzonego obrotowo jednym oraz z tulejki zaopatrzonej W haczyk dociskanej do dołu sprężyną. Pokrywa bagażnika składa sie zwykle z płata zewnętrznego iQ wewnętrznego (np. samochód FSO Warszawa — rys. 65-36), Płat wewnetrzny ma wycięte žnaež11B kawałki blachy, co zmniejsza jego cłežar. Na ogół pokrywy bagażników samochodów osobowych otwierają Się ku góFze. Pokrywa bagażnika jest zwykle zawieszona dwóch zawiasach umieszczonych W jej górnej części (rys. 65-37). W dolnej części pokrywy: znajduje się zamek: z klamką do otwieraniai podnoszenia pokrywy (rys. 65-38). Zamek przedstawiony na rysunku 65-39 ma zaczep *preżynowy i zamykarty jest na kluczyk. Podpórki pokrywy bagażnika (rys. 65-40) podtrzymuje pokrywę w okresie, kiedy bagażnik jest otwarty. ‘)odpórka ma zwykle zaczep, którym zaskakuje : podcżaš unoszenia pokrywy i “Stala wzajemne Nłolożenie obu części podpórki przesuwających względem Siebie. Zaczep taki :ZWalniâ się samoczynnie wyniku ponownego podniesienia pokrywy do oporu. Podręczny schowek w tablicy foždžielCzej ma Zwykle postać otwartej wnęki o dużej glębokości i dnie pochyłym do wewnątrz:łub jestzamykany pokrywą zawieszóną na zawiasach i zaopatrzoną w zamek (rys, 65-41). Błotnik przëdnb jest przeważnie Iiieza;eżną częścią mocowaną śrubami do osłony wewnętrznej przedniego kota i dn kadłuba nadwOzia. Na przykład błotnik samochodu FS() Warszawa (rys. 65-42) Wykonany jest ze stalowej blachy głębokotłocznej. Dolna część błotnika ma kształt korytka, co zapewnizi jej wymaganą szły: wncść; Między błotnik a osłonę wewnętrzną wkłada się podkładkę amortyzującą z kartonu. [więcej w: Wypożyczalnia busów, beton dekoracyjny, Hydraulika siłowa ]