REGULACJA LUZOW ZAWOROW

Po przebiegu 10 000 km należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów za pomocą śrub dźwigni zaworów. Wartość luzu między końcami trzonków zaworów a śrubami naciskowymi dźwigni zaworów na zimnym silniku wynosi dla za— worów ssących i wydechowych 0,15 mm.
Podczas regulacji luz mierzy się za pomocą szczelinomierza. Jeżeli luz jest wyregulowany prawidłowo, to blaszka szczelinomierza o odpowiedniej grubości powinna przesuwać sie między trzonkiem zaworu a śrubą naciskową dźwigni zaworu z niewielkim oporem.
Luz każdego zaworu należy regulować wtedy, gdy zawór jest całkowicie zamknięty, a dźwignia zaworu jest maksymalnie swobodnie wychylana.
W celu prawidłowego wyregulowania zaworów należy postępować według ustalonej kolejności.
Trzeba przede wszystkim do regulacji przystąpić wtedy, gdy silnik ostygnie do temperatury około 20 o c. Następnie należy tak długo pokręcać wałem korbowym (za pomocą rozrusznika), aż zawory I cylindra będą otwarte. Oznacza to, że w tym cylindrze rozpoczyna się suw ssania, a dźwignie zaworów naciskają na trzonki zaworów. Należy przy tym pamiętać, że silniki FIAT 850 obracają się w Lewo.
Z kolei za pomocą dwóch kluczy (rys. 3.26) oraz szczelinomierza listkowego 1) reguluje się luzy obu zaworów IV cylindra.
Ustawiając kolejno wał korbowy w następnych położeniach, pokręcając go kolejno co pół obrotu, reguluje się pozostałe zawory według kolejności pracy cylindrów 1—3—4—2 i według zasady:
— jeżeli zawory I cylindra są otwarte, to regulujemy zawory IV cylindra,
— jeżeli zawory IV cylindra są otwarte, to regulujemy zawory
I cylindra,
— jeżeli zawory III cylindra są otwarte, to regulujemy zawory
II cylindra, — jeżeli zawory II cylindra są otwarte, to regulujemy zawory 111 cylindra.
Po regulacji przeciwnakrętki należy silnie dokręcić, przytrzymując śruby regulacyjne kluczem nasadowym w ustalonej pozycji.

Dane techniczno-regulacyjne regulatora prqdnicy

Do wszystkich omawianych silników stosowany jest regulator typu GN 2/12/16 (rys. 3.23), który ma następujące elementy-człony elektromagnetyczne; wyłącznik prądu zwrotnego, ogranicznik prądu i regulator napięcia. Niektóre dane techniczne regulatora: I. Wyłącznik prądu zwrotnego
— napięcie włączenia wyłącznika prądu zwrotnego 12,6 ± 0,2 v
— szczelina powietrzna 0,45 ± 0,06 mm
2. Ogranicznik prądu (regulator natężenia prądu)
— ograniczenie prądu ładowania akumulatora 16 ± 0,5 A
— szczelina powietrzna 0,99 do 1,11 mm
3. Regulator napięcia
— napięcie ładowania w ustabilizowanej temperaturze 15 v
— szczelina powietrzna
W skład regulatora napięcia wchodzi również opór dodatkowy o następującej oporności:
I) opór 1) między regulatorem napięcia a ogranicznikiem 85 ± 5Q
2) opór drugi 2)
Omawiane modele samochodów wyposażone są w rozrusznik z elektromagnetycznym włącznikiem typu FIAT E76-O,5/12 S.
Ważniejsze dane techniczne tego rozrusznika są następujące:
— moc nominalna kW
— maksymalny pobór prądu 258 A
— siła nacisku sprężyny szczotkotrzymacza na nową szczotkę 1,15 do 1,30 kG — głębokość rowków w komutatorze 1 mm
— trwałość szczotek rozrusznika 3) około 60 000 włączeń — numer katalogowy szczotek rozrusznika 805581
i) Opór usytuowany wzdłuż osi podłużnej regulatora.
2) Opór usytuowany wzdłuż szerokości regulatora.
3) Przy jednorazowym włączeniu nie dłuższym niż 2 s.
Bezpieczniki topikowe znajdują się w specjalnej skrzynce (rys. 3.24). Jest ich w samochodzie FIAT 850 8 szt. Kolejność bezpiecz— ników (licząc od lewego skrajnego), ich podłączenie do instalacji elektrycznej (patrz schemat na rys. 3.25 — wklejka na końcu książki) oraz wyszczególnienie odbiorników, które one chronią, są następujące:
Bezpiecznik nr I — pozycja 15/54: lampka ciśnienia oleju, lampka temperatury wody, poziom paliwa w zbiorniku z rezerwą, wycieraczki, oświetlenie tablicy rozdzielczej, silnik nagrzewnicy, kierunkowskazy, światło STOP.
Bezpiecznik nr 2 — pozycja 30: oświetlenie wnętrza w lusterku wstecznym, sygnał dźwiękowy.
Bezpiecznik nr 3 — pozycja 56/bI: lewe światło mijania.
Bezpiecznik nr 4 — pozycja 56/b2: prawe światło mijania.
Bezpiecznik nr 5 — pozycja 56/a1: lewe światło drogowe, lampka kontrolna Włączenia świateł długich.
Bezpiecznik nr 6 — pozycja 56/a2: prawe światło drogowe.
Bezpiecznik nr 7 — pozycja 58/1: lewe światło postojowe przednie, lampka kontrolna świateł postojowych, lampka oświetla— jąca pomieszczenie silnika, oświetlenie numeru rejestracyjne— go lewe.
Bezpiecznik nr 8 — pozycja 58/2: prawe światło postojowe, prawe oświetlenie numeru rejestracyjnego