Dla koła napędowego współczynnik oporu toczenia ma większą wartość wskutek przenoszenia przez koło momentu obrotowego. Jeżeli straty na pokonanie oporów ruchu przy toczeniu się koła swobodnego polegają w zasadzie na poślizgu koła po nawierzchni i na rozpraszaniu się energii podczas odkształcania opony, to straty takie dla koła napędowego są znacznie większe. Wskutek istnienia momentu obrotowego poślizg opony zwiększa się, zwiększa się również odkształcenie opony. Na kole napędowym, prócz odkształceń opony wskutek działania sił pionowych, występują również odkształcenia wskutek działania sił stycznych. Odcinki opony zbliżające się w czasie obrotu koła do nawierzchni są ściskane, odcinki oddalające się rozciągane. Read more… »