Read more… »

Opory, powstające wskutek tworzenia się wirów powietrznych, zależą zasadniczo od kształtu samochodu oraz od kształtu i wielkości poszczególnych jego elementów. Ten rodzaj oporu ruchu nazywa się oporem kształtu dla samochodów jest on stosunkowo duży. Suma oporów tarcia i oporów kształtu daje opór powietrza w stosunku do poruszającego się samochodu. Dla współczesnych samochodów osobowych małolitrażowych można przyjmować średnio wielkość F = 1,5 – 2,0 m2, dla średnio i dużo litrażowych F = 2,0 – 2,8 m, dla samochodów ciężarowych, zależnie od typu i ładowności F = 3,0 – 5,0 m, dla autobusów F = 4,5- 6, 5 m. Własności aerodynamiczne samochodów bada się w specjalnych komorach przez stosowanie tzw. Read more… »