Opory, powstające wskutek tworzenia się wirów powietrznych, zależą zasadniczo od kształtu samochodu oraz od kształtu i wielkości poszczególnych jego elementów. Ten rodzaj oporu ruchu nazywa się oporem kształtu dla samochodów jest on stosunkowo duży. Suma oporów tarcia i oporów kształtu daje opór powietrza w stosunku do poruszającego się samochodu. Dla współczesnych samochodów osobowych małolitrażowych można przyjmować średnio wielkość F = 1,5 – 2,0 m2, dla średnio i dużo litrażowych F = 2,0 – 2,8 m, dla samochodów ciężarowych, zależnie od typu i ładowności F = 3,0 – 5,0 m, dla autobusów F = 4,5- 6, 5 m. Własności aerodynamiczne samochodów bada się w specjalnych komorach przez stosowanie tzw. Read more… »

CHARAKTERYSTYKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

CHARAKTERYSTYKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH . Projektowanie dróg opiera się na znajomości ruchu pojazdów samochodowych, najbardziej rozpowszechnionych pojazdów drogowych. Wszystkie elementy drogi powinny być dostosowane do warunków ruchu samochodowego, przy czym zasadnicze znaczenie ma tu ekonomiczność ruchu, a więc zachowanie na całej długości trasy stałej szybkości podstawowej i stałej ładowności wozów. Dla każdego technika drogowego niezbędna jest oprócz tego znajomość podstawowych cech charakterystycznych, jakich wymaga się od nowoczesnych samochodów, a jakie w całej pełni powinna zapewniać trasa drogowa. Należy tu omówić następujące podstawowe cechy nowoczesnych samochodów. Read more… »