Kabina wydłużona

Kabina wydłużona różni się od kabiny krótkiej zastosowaniem pryczy lub dodatkowego siedzenia za siedzeniem kierowcy, co umożliwia wygodne spanie dwóm osobom. Kabina odsadzona ma pryczę za siedzeniem kierowcy na wysokości obrzeża oparcia. Ponadto w praktyce spotyka się rozmaite kabiny kierowcy o ukształtowaniu pośrednim, w związku z czym brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy kabinami zwykłymi i wagonowymi. Gdy chodzi o łatwość prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwo ruchu, kabiny wagonowe wykazują znaczną wyższość nad kabinami zwykłymi i ostatnio szybko je wypierają. Odnosząc do określonej długości skrzyni ładunkowej, zastosowanie kabiny wagonowej zamiast kabiny zwykłej pozwala na znaczne zmniejszenie długości pojazdu i rozstawu jego osi co z kolei polepsza zwrotność, dzięki zmniejszeniu promienia skrętu. Read more… »

Autobus STAR 51

Autobus STAR 51. Nadwozie wykonane jest jako nieniosące z kształtowników stalowych, przy czym cechuje je stosunkowo duży ciężar i niezbyt duża wytrzymałość. Na uwagę zasługuje brak elementu wzdłużnego wiążącego poprzeczki i ściany boczne. Poprzeczki wykonane sa z ceowników, a słupki boczne z kątowników, Środek nadwozia- wzmocniony jest dwoma krótkimi belkami podłużnymi. Mikrobus RENAULT Estafette.. Read more… »

Nadwozia autobusów

Obecnie nieniosące nadwozia autobusów wykonuje się prawie wyłącznie z elementów stalowych lub ze stopów lekkich i kaczy się je ze sobą przez spawanie lub rzadziej przez nitowanie. Kadłub stalowy samonośny autobusu cechuje zwykle silna konstrukcja spodu. W celu zmniejszenia kadłuba autobusu, w poprzeczkach wykonuje się równomiernie rozmieszczone otwory. Znaczną sztywnością odznaczają się również obrzeża dachu i boków nadwozia. Kształtowniki szkieletu profilowane sa przez walcowanie rolkami, Autobus ZIS 154. Read more… »

Ciagniki siodlowe z naczepami

Ciągniki siodłowe z naczepami. Charakterystyczną cechą tego typu ciągników jest obrotowe oparcie jednoosiowej naczepy na siodle ciągnika, które znajduje się mniej więcej nad tylną osią ciągnika, wobec czego część całkowitego ciężaru naczepy przenosi się na oś napędową ciągnika i w ten sposób znacznie zwiększa się przyczepność kół napędowych do jezdni. Ciągnik siodłowy z naczepą ma zalety ciągników, a więc przede wszystkim dużą zwrotność, ładowność i objętość ładunkową, a ponadto zaletę samochodów ciężarowych, czyli dużą szybkość. Z tych względów ciągniki z naczepami nadają się do masowych transportów i to nawet na dużą odległość. Ujemną cechą ciągników z naczepami jest rodzaj połączeń naczepy z ciągnikiem, co powoduje, że naczepy mogą być obsługiwane tylko przez ciągniki tej samej marki ciągniki te do ciągnięcia zwyczajnych przyczep nie mogą być należycie wykorzystane ze względu na małe obciąż enie w takim przypadku osi napędowej. Read more… »

Skrzynia naczepy zakonczona jest silnym kolnierzem z blachy

Skrzynia naczepy zakończona jest silnym kołnierzem z blachy. Skrzynia jest dodatkowo wzmocniona czterema żebrami z każdej strony. Rozładowanie skrzyni naczepy następuje przez otwarcie dna. Dwudzielna klapa dna skrzyni połączona jest ze skrzynią za pomocą trzyczęściowych zawiasów w każdej części, co umożliwia otwieranie bez jakichkolwiek trudności. Klapa wzmocniona jest sześcioma dodatkowymi żebrami zapewniającymi jej sztywność. Read more… »

Ciagniki gasienicowe

Ciągniki gąsienicowe . W budownictwie drogowym ciągniki gąsienicowe są stosowane jako wyposażenie maszyn drogowych oraz jako sita pociągowa do przeciągania ciężkich maszyn drogowych, Przyczep skrzyniowych i przyczep niskopodwoziowych. Czasami ciągniki gąsienicowe są używane jako siła napędowa różnych maszyn, np. łamaczy kamienia, betoniarek, kotłów do produkcji mas bitumicznych itp. W porównaniu do samochodów ciężarowych ciągniki gąsienicowe wykazują znacznie mniejszą szybkość przejazdu, -jednak przy silniku tej samej mocy mają znacznie większą siłę pociągową. Read more… »

Praca włożona w odkształcenie ogumienia wyrazi się powierzchnią acg, a praca, którą odzyskamy przez powrót ogumienia do stanu przed odkształceniem, wyrazi się powierzchnią dfg. Różnica obydwóch powierzchni przedstawia energię potrzebną na odkształcenie ogumienia. Praca tak określona odpowiada jednorazowemu pionowemu odkształceniu ogumienia (poszczególnych elementów opony), natomiast cały proces toczenia się opony, obciążonej siłą pionową, należy rozpatrzyć jako proces wielokrotnego odkształcenia poszczególnych elementów opony samochodu. W zasadzie więc opory, które powstają podczas toczenia się koła, są uwarunkowane pokryciem nieodwracalnych strat wywołanych histerezą współczynnik oporu toczenia (tarcia potoczystego). Wielkość współczynnika oporu toczenia f jest stosowana przy wszelkiego rodzaju obliczeniach oporów ruchu samochodowego. Read more… »

W obu przypadkach następuje odkształcenie ogumienia, co powoduje zwiększenie jego poślizgu oraz zwiększenie nieodwracalnych strat na histerezę opony (ma to znaczenie zasadnicze). Przy wysokich ciśnieniach wewnątrz ogumienia (ponad 6 kG/cm2) wielkość współczynnika f ustala się jako pewne minimum. Wynika to z tego, że przy odpowiednim stosunku ciśnienia wewnętrznego i obciążenia pionowego opony opona jako całość już nie odkształca się w tym przypadku odkształceniom podlega tylko zewnętrzna warstwa bieżnika. Typ i konstrukcja opon samochodowych ma zasadniczy wpływ na wielkości bezwzględne oporów toczenia. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że przy oponach mających różne ilości warstw płótna gumowanego opory ruchu będą tym większe, im więcej tych warstw ma opona. Read more… »

Pojemniki napełnia się cementem z silosa za pośrednictwem zsypu brezentowego. Pojemniki są wmontowane w sposób ruchomy do skrzyni samochodu-wywrotki. Mają one kształt walcowy z równoległą do osi szczeliną na bocznej powierzchni walca. W czasie napełniania i transportu pojemnik ma szczelinę zwróconą ku górze przez odpowiednie przestawienie uchwytu pojemnika w czasie wyładowywania pojemnik obraca się szczeliną do dołu i wraz z wsypywanym kruszywem do kosza betoniarki wsypuje się również i cement. Na samochodzie musi być tyle pojemników, ile jest przedziałek z kruszywem dla poszczególnych porcji mieszanek. Read more… »