Sposób odpowietrzenia układu hamulcowego

Należy pamiętać, że odpowietrzenie rozpoczyna się od koła położonego najdalej od pompy hamulcowej.Hamulec ręczny działa na tylne koła samochodu. Hamulec powinien działać skutecznie po przesunięciu dźwigni 0 34-7 zębów na listwie zębatej. Jeżeli skok dźwigni jest większy lub hamowanie przy maksymalnym jej wyciągnięciu jest nieskuteczne, należy hamulec wyregulować. Hamulec ręczny reguluje się po uprzednim wyregulowaniu szczęk hamulcowych. Dźwignię hamulca należy ustawić na drugim zębie listwy, po czym przytrzymując płaskim 14 mm nakrętkę oporową poluzować przeciwnakrętki kluczem płaskim 17 mm. Read more… »

Luz pedału hamulca

Do pomiaru samochód nalezy obciążyć. Pochylenie koła, a zarazem kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, reguluje się przez zmianę liczby stalowych podkładek o grubości 0,5 mm na śrubach A i B łączących oś wahacza z nadwoziem. Zwiększenie liczby podkładek powoduje zwiększenie pochylenia koła i odwrotnie.
W stacjach obsługi, dysponujących odpowiednimi przyrządami pomiarowymi, pochylenie koła ustalane jest w mierze kątowej i powinno wynosić 1 0 ± 20. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy powinien wynosić 9 0 ± 1 0, Kąta pochylenia sworznia zwrotnicy nie reguluje się, Jest on ustalony przez wytwórnię i powinien wynosić dla samochodu obciążonego 9 0 , a dla samochodu nie obciążonego 5 0 30. Zmiana tych wartości świadczy o uszkodzeniu któregoś z elementów zawieszenia, co zwykle zdarza się wskutek wypadku.
Prawidłowość ustawienia omówionych kątów kół należy okresowo sprawdzać, gdyż zapewnia ona stateczność jazdy, samoodwracalność kierownicy oraz normalne zużycie opon. Read more… »

Obsługa układu kierowniczego

W celu zmniejszenia luzu koła kierownicy należy wyregulować luzy łożysk wału kierownicy oraz ślimaka i ślimacznicy przekładni kierowniczej. W tym celu należy podnieść przednią część samochodu, zdjąć przednią osłonę blaszaną, usunąć zawleczkę zabezpieczającą i szerokim wkrętakiem przekręcić w prawo śrubę A regulacji luzu łożysk wału kierownicy. Następnie trzeba obrócić kołem kierownicy w celu sprawdzenia, czy nie zwiekszyły się opory wskutek nadmiernego docisku pierścieni łożysk, co może doprowadzić do ich uszkodzenia. Po zakończeniu regulacji wału kierownicy należy zabezpieczyć śrubę regulacyjną zawleczką.
Dalszą czynnością jest regulacja luzu ślimaka. W tym celu wykręca się śrubę B płytki C ustalającej tuleję mimośrodową i przekręca płytką tuleję w taki sposób, aby skasować luz między ślimakiem a ślimacznicą. Read more… »

Regulacja naciągu pasków klinowych

W omawianych silnikach napęd pompy wody oraz prądnicy przenoszony jest z koła pasowego osadzonego na wale korbowym za pomocą dwóch pasków klinowych.
Ponieważ paski te ulegają w czasie eksploatacji wydłużeniu, niezbędna jest okresowa regulacja ich naciągu. Naciąg należy sprawdzać po każdych 5000 km przebiegu oraz co 500 km przez pierwsze 1500 km, jeżeli założono nowy pasek. Ugięcie paska pod naciskiem kciuka nie powinno być większe niż 10 do 15 mm. Należy o tym pamiętać, że zbyt słabo napięty pasek klinowy napędu pompy wody jest najczęściej przyczyną przegrzewania się silnika.
Oba paski nie są współwymienne, mimo ich prawie identycznej budowy i wymiarów. Pasek napędu pompy wody ma nr katalogowy 4108793, a pasek napędu prądnicy nr katalogowy 4108792:
Naciąg paska napędu prądnicy zmienia równocześnie naciąg paska napędu pompy wody, tak że jedna regulacja pociąga za sobą zawsze drugą, natomiast zmiana naciągu paska napędu pompy wody nie zmienia naciągu pierwszego. Read more… »

Ciśnienie w układzie chłodzenia

Gdy ciśnienie w układzie chłodzenia przekroczy 0,4 kG/cm2, otwiera się zawór w pokrywie wlewu chłodnicy i płyn chłodzący wydostaje się z chłodnicy do zbiornika wyrównawczego. Z chwilą zaistnienia w chłodnicy podciśnienia na skutek ochładzania się płynu, otwiera się drugi zawór w pokrywie wlewu chłodnicy i płyn przepływa z powrotem ze zbiornika do chłodnicy.
W zbiorniku wyrównawczym natomiast zaworek w normalnych warunkach jest zamknięty i wnętrze zbiornika nie ma żadnego kontaktu z atmosferą. Zawór ten otwiera sie dopiero wtedy, gdy ciśnienie wewnątrz zbiornika, na skutek przepływu i zmian ilościowych płynu, zwiększy się 0 0,1 kG/cm2. W razie powstania zbyt dużego podciśnienia, którego nie skompensuje elastyczność ścianek zbiornika, otwiera się drugi zawór, wyrównując ciśnienie wnętrza zbiornika z ciśnieniem atmosferycznym,
Ponieważ kontakt z atmosferą ma wyłącznie chłodna warstwa powietrza znajdująca się nad lustrem płynu chłodzącego, ubytek jego praktycznie jest bardzo niewielki, z tym, że ulatnia się tylko składnik najlżejszy, tzn. woda.
Płyn chłodzący w układzie powinno się wymieniać nie wcześniej niż po przebiegu 60 000 km lub po okresie 2 lat użytkowania samochodu. Read more… »

Napełnianie układu płynem niskozamarzającym

W razie potrzeby przeprowadzenia prawidłowego pomiaru zużycia oleju przez silnik, należy wykonać kolejno następujące czynności;
1. Uzupełnić olej w silniku dokładnie do poziomu „maksimum” na wskaźniku bagnetowym.
2. Zagrzać silnik do właściwej temperatury i oznaczyć położenie kół przednich i tylnych na podłodze garażu.
3. Zatrzymać silnik i spuścić olej w czasie 10 minut do zważonego uprzednio i czystego naczynia; czas należy mierzyć możliwie dokładnie.
4. Zważyć spuszczony olej wraz z naczyniem, zanotować wskazania wagi.
5. Read more… »

Obsługa odśrodkowego filtru oleju

Składa się on z pokrywy (obudowy) zewnętrznej oraz odrzutnika z blachy. Odrzutnik ma nieco mniejszą średnicę Filtr ten wymaga czyszczenia po przebiegu 50 000 km. Należy wtedy odkręcić 6 śrub, zdjąć pokrywę, oczyścić ją aż do czystego metalu i ponownie założyć. gruby łączące pokrywę powinno się dokręcić kluczem dynamometrycznym siłą 0,8 kGm.
Uwaga: nakrętka centralna musi być dokręcona siłą 10 kGm; dociągnięcie tej nakrętki należy sprawdzać przy każdym zdjęciu pokrywy i czyszczeniu filtru. [hasła pokrewne: ganinex pszczyna, ford auto boss, otomoto chełm ]
jego naprawie głównej należy wymieniać olej:
— po raz pierwszy po 1500 do 2000 km przebiegu,

— po raz drugi po 2000 do 4000 km przebiegu, cały czas licząc od początkowych wskazań licznika.
Następne wymiany należy przeprowadzać w zależności od gatunku stosowanego oleju i stanu technicznego silnika. Read more… »

Zalety podstawowych modeli FIAT 850 Standard i FIAT 850 Special

Read more… »

Obsługa i regulacja gaźnika

Po rozebraniu pompy wszystkie jej części należy wymyć w czystej (nieetylizowanej) benzynie. Szczególnie dokładnie należy wymyć wnętrze osadnika, filtr siatkowy i kadłub pompy, tzn. te części pompy w których zbierają się osady.
Zakładając nową przeponę należy sprawdzić, czy po ściśnięciu nakrętką przepony i miseczek połączenie jest tak szczelne, aby nie przeciekało przez nie paliwo.
Sruby mocujące obudowę pompy do kadłuba silnika należy dokręcić ostatecznie dopiero po nagrzaniu silnika do jego normalnej temperatury. Wskazane jest również po zmianie przepony w pompie dokręcić te śruby po 200+300 km jazdy.
Obsługa i regulacja gaźników polega na wykonaniu następujących czynności:
— okresowym (co 10 000 km) czyszczeniu całego gaźnika i jego filtru,
— regulacji biegu jałowego silnika,
— sprawdzaniu i regulacji poziomu paliwa w komorze pływakowej,
— kontroli przepustowości dysz gaźnika co 10 000 km przebiegu.
Po każdych 20 000 km przebiegu gaźnik powinien być sprawdzany na specjalnym stanowisku w ASO. [więcej w: ganinex pszczyna, ford auto boss, otomoto chełm ]
Okresowe czyszczenie gaźnika z zewnątrz i wewnątrz jest czynnością bardzo ważną, gdyż zanieczyszczenia z benzyny osiadają na ściankach oraz zmniejszają drożność dysz i kanałów.
Czynność te należy przeprowadzać nie częściej niż 2 razy do roku lub po przebiegu każdych 10 000 km. Read more… »

Elementy układu zasilania

Pojemność zbiornika paliwa we wszystkich omawianych modelach wynosi 30 1. Silniki samochodów FIAT 850 wyposażone są w pompy paliwa typu przeponowego napędzane od krzywki na wale rozrządu za pomocą specjalnego trzpienia oraz w gaźniki typu WEBER, HOLLEY (na licencji WEBER) lub SOLEX.
W silnikach FIAT 850 Standard i Special spotyka się trzy modele gaźników, a mianowicie:
w modelu standard gaźnik WEBER 30 ICF, HOLLEY 30 lub SOLEX C 30 PIB 4,
Gaźniki modeli Special różnią się jedynie dwoma parametrami, a mianowicie średnicą otworu dyszy głównej, która wynosi:

— w gaźniku WEBER nie 1,15, a 1,17 (lub 1,20) mm,

— w gaźniku SOLEX nie 1,07 a 1,10 mm.

Te stosunkowo nieznaczne różnice wpływają w sposób zasadniczy (łącznie z podwyższonym stopniem sprężania) na zwiększenie mocy efektywnej silników FIAT 850 Special.
Omawiane silniki wyposażone są w filtr powietrza z wymiennym suchym wkładem.
Każdy z filtrów ma podwójny kierunek zasysania powietrza:

— w okresie letnim z komory silnikowej (poz. C),
— w okresie zimowym z otoczenia przewodu (kolektora) wydechowego, wokół którego powietrze jest bardziej ogrzane (poz. B).
Ustawienie wlotu powietrza w pozycję B i C wykonuje się za pomoca przesuwnej dźwigni D. [więcej w: ganinex pszczyna, ford auto boss, otomoto chełm ]
Wkład filtrujący należy wymieniać co 10 000 km przebiegu, a w razie braku nowego można w ostateczności założyć stary.
Należy go przed tym dokładnie oczyścić przez ostukiwanie i wydmuchiwanie zanieczyszczeń suchym sprężonym powietrzem.
Filtr otwiera się po zwolnieniu zacisków A.
Naprawa pompy paliwa i jej rozbiórka jest konieczna tylko w przypadkach: przerwania lub pęknięcia przepony, nieszczelności lub innych uszkodzeń zaworów, osłabienia lub pęknięcia sprężyny przepony, zużycia lub uszkodzenia mechanizmu (dźwigni) napędu pompy.
Jedną z częściej występujących czynności jest wymiana przepony pompy paliwa.
Czynności rozbiórki i składania pompy ułatwią rysunki przedstawiające ją w rozłożeniu. Read more… »