Bardzo poważny wpływ na opory powietrza mają poszczególne wystające części samochodu (błotniki itp.). Współczesne samochody o kształcie opływowym mają wszystkie części schowane w nadwoziu. Samochód poruszający się z szybkością 130 km/godz. Przy takiej szybkości opory wewnętrzne silnika i przenośni wynoszą 10%, opory tarcia potoczystego 25 %, natomiast opory powietrza 65 %, tj. znacznie więcej niż wszystkie inne opory ruchu wzięte razem. Read more… »

Ciagniki siodlowe z naczepami

Ciągniki siodłowe z naczepami. Charakterystyczną cechą tego typu ciągników jest obrotowe oparcie jednoosiowej naczepy na siodle ciągnika, które znajduje się mniej więcej nad tylną osią ciągnika, wobec czego część całkowitego ciężaru naczepy przenosi się na oś napędową ciągnika i w ten sposób znacznie zwiększa się przyczepność kół napędowych do jezdni. Ciągnik siodłowy z naczepą ma zalety ciągników, a więc przede wszystkim dużą zwrotność, ładowność i objętość ładunkową, a ponadto zaletę samochodów ciężarowych, czyli dużą szybkość. Z tych względów ciągniki z naczepami nadają się do masowych transportów i to nawet na dużą odległość. Ujemną cechą ciągników z naczepami jest rodzaj połączeń naczepy z ciągnikiem, co powoduje, że naczepy mogą być obsługiwane tylko przez ciągniki tej samej marki ciągniki te do ciągnięcia zwyczajnych przyczep nie mogą być należycie wykorzystane ze względu na małe obciąż enie w takim przypadku osi napędowej. Read more… »