Wkręt regulacji składu mieszanki biegu jałowego

Wkręt trzeba odkręcać do położenia, przy którym silnik pracuje najbardziej równomiernie i z możliwie największą prędkością obrotową. Następnie za pomocą wkrętu oporowego przepustnicy należy zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego do wymaganej wartości (600+700 Obr/min).
Z kolei należy jeszcze raz powoli pokręcić wkrętem B w prawo i w lewo w celu znalezienia takiego położenia, przy którym silnik będzie pracował najbardziej równomiernie i Z największą prędkością obrotową. Po zakończeniu tej czynności w razie potrzeby jeszcze raz zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego pokręcając wkręt A w lewo.
Po wyregulowaniu biegu jałowego silnika bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie prawidłowości pracy gaźnika podczas szybkiego otwierania przepustnicy. W tym celu należy kilkakrotnie gwałtownie nacisnąć i zwolnić pedał przyspieszenia. Jeżeli przy tym silnik dławi się lub zatrzymuje, należy zwiększyć prędkość biegu jałowego silnika.
Gdy obroty biegu jałowego są prawidłowo wyregulowane silnik powinien pracować z prędkością obrotową około 600 obr/min całkowicie równomiernie, bez drgań lub skłonności do zatrzymywania się. Read more… »

Obsługa filtru powietrza

Filtr powietrza zaopatrzony jest w papierowy wkład wymienny. Co 10 tys. km przebiegu wkład ten należy wymienić. W okresie letnim, szczególnie gdy samochód eksploatowany jest na drogach o znacznym zapyleniu, wkład filtru trzeba wymieniać częściej. W okresie zimowym, kiedy powietrze jest bardziej czyste, termin wymiany wkładu można nieco przedłużyć.
Wkład filtru wymienia się po zdjęciu pokrywy filtru. Read more… »

Ciśnienie oleju

Ciśnienie oleju można zwiększyć przez przekręcenie śruby zaworu, a zmniejszyć przez jej odkręcenie.. Nagły wzrost lub spadek. ciśnienia oleju mają bardzo istotny wpływ na trwałość silnika i dlatego w razie ich zauważenia należy niezwłocznie zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi.
Wprawdzie wytwórnia zaleca zmianę wkładu bocznikowego filtru oleju co 10 tys. km, niemniej jednak trzeba pamiętać, że zalecenie to dotyczy normalnych warunków eksploatacji. Jeżeli samochód jest eksploatowany w warunkach wiejskich lub na drogach o nieutwardzonej nawierzchni (kurz i pył), należy wówczas wkład filtru wymieniać podczas każdej wymiany oleju w silniku, czyli co 5000 km przebiegu.
W razie stosowania olejów typu HD (a nie Regular, jak np. Read more… »

Oleje typu HD (Selektol, f-125)

Oleje typu HD (Selektol, f-125), zawierające dodatki myjące (detergenty), po pewnym czasie ciemnieją. Jest to zjawisko normalne w przeciwieństwie do olejów typu Regular, które ciemnieją wskutek zużycia i zanieczyszczenia.
W normalnych warunkach nie zaleca sie wymieniać olej częściej niż co 5000 km przebiegu, gdyż w świetle najnowszych badań zbyt częsta wymiana oleju nie wpływa dodatnio na trwałość silnika. Jednak w okresie mrozów (poniżej —15 o c), gdy samochód jest eksploatowany na krótkich trasach w ruchu miejskim, zaleca się wymieniać olej po przebiegu 2500 km. W takich warunkach konieczne jest częste włączanie urządzenia rozruchowego (ssania), wskutek czego następuje rozrzedzenie oleju paliwem, które nie zdąży odparować w zimnym silniku. Rozrzedzony olej traci swe własności smarne i dlatego konieczna jest szybsza jego wymiana. Read more… »

Regulacja luzów zaworów

W okresie normalnej eksploatacji wytwórnia zaleca regulację zaworów co 10 000 km lub wówczas, gdy praca zaworów staje się nadmiernie hałaśliwa. Luz zaworów należy mierzyć wówczas, gdy silnik jest zimny. Luz zaworów ssących i wydechowych powinien wynosić 0,15 mm, W celu sprawdzenia i wyregulowania luzu zaworów należy: — zdjęć filtr powietrza,
— zdjąć głowicę aparatu zapłonowego wraz z przewodami świec, odłączyć cięgło przepustnicy gaźnika, — zdjąć pokrywę zaworów.
Luz zaworów reguluje się za pomocą klucza oczkowego i nasadowego oraz szczelinomierza. Pasek szczelinomierza o grubości 0,15 mm powinien się wsuwać między dźwignię a trzonek z niewielkim, lecz wyczuwalnym oporem. Wielkość tego luzu ustala się przez zluźnienie kluczem oczkowym B przeciwnakrętki D i odpowiednie przekręcenie śruby regulacyjnej C kluczem nasadowym A. Read more… »

Obsługa reflektorów

Prawidłowo dobrane świece jednej z podanych wytwórni powinny pracować niezawodnie przynajmniej do 30 000 km przebiegu samochodu. Po tym okresie zaleca się wymienić je na nowe, jeżeli oczywiście wcześniej nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom, jak np. wypalenie lub skorodowanie elektrod, albo uszkodzenie izolatora.
Przeprowadzając obsługę świec zapłonowych należy jednocześnie oczyścić przewody zapłonowe oraz ich końcówki. Przy okazji sprawdzić też stan izolacji przewodów. Uszkodzone przewody należy koniecznie zmienić na nowe, a w razie popękania izolacji przynajmniej doraźnie w miejscach popękania owinąć je taśmą izolacyjną. Read more… »

Zamocowanie dźwigni regulatora podciśnieniowego

Po założeniu głowicy należy sprawdzić stan osadzenia przewodów wysokiego napięcia oraz zamocowania przewodu niskiego napięcia i kondensatora. Sprawdza się również zamocowanie dźwigni regulatora podciśnieniowego oraz swobodę obrotu korpusu rozdzielacza w gnieździe, nasmarować dźwignię w punkcie C. Sprawdza sie także połączenie E dźwigni z masą. W razie zacięcia korpusu lub zwiększonego oporu jego ruchu obrotowego, np. przewodami świec, regulator działa wadliwie. Read more… »

Regulacja naciągu pasków klinowych

Napęd pompy wody i wentylatora oraz prądnicy przenoszony jest z koła pasowego, osadzonego na, wale korbowym, za pomocą dwóch pasków klinowych. Paski te z biegiem czasu ulegają wydłużeniu w związku z czym niezbędna jest okresowa regulacja ich naciągu. Naciąg paska należy sprawdzać co 5000 km przebiegu, a jeżeli pasek był wymieniony na nowy — co 500 km przez pierwsze 1500 km przebiegu. Ugięcie paska pod naciskiem kciuka powinno wynosić 10 + 15 mm.
Obsługę aparatu zapłonowego należy przeprowadzać w następujących okresach.
Co 1500 km przebiegu samochodu trzeba przekręcić o dwa, trzy obroty nakrętkę smarowniczki G.
Co 5000 km przebiegu samochodu należy wykonać następujące czynności:
— Sprawdzić stan styczek przerywacza. Zanieczyszczenia oraz niewielkie wżery i wypalenia należy usunąć pilnikiem korundowym lub paskiem drobnoziarnistego płótna ściernego. Read more… »

Obsługa układu chłodzenia

Jeżeli nowa przepona nie zostanie wstępnie odkształcona, to podczas pracy pompy będzie ona ulegała zbyt silnemu napinaniu i wskutek tego może szybko ulec zużyciu lub pęknięciu. Nowa przepona jest tania, a jednocześnie niezbędna w komplecie części zapasowych do samochodu i dlatego też każdy kierowca powinien mieć ją w samochodzie Nietypowe rozmieszczenie elementów układu chłodzenia podyktowane zostało ograniczoną objętością komory silnika, a w związku z tym koniecznością ustawienia chłodnicy obok silnika.
Pompa wody oraz wentylator umieszczone są na specjalnym wysięgniku i napędzane oddzielnym paskiem klinowym od koła pasowego prądnicy.
W okresie letnim do układu chłodzenia należy wlewać 4,5 1 miękkiej wody, najlepiej destylowanej lub deszczowej. W okresie zimowym fabryka zaleca stosowanie specjalnych mieszanek o obniżonym punkcie krzepnięcia, które zawierają dodatki antykorozyjne. Mogą to być następujące mieszanki:
— 500/0 przegotowanej wody i 500/0 płynu FIAT „Paraflu Il” o własnościach przeciwutleniających, przeciwkorozyjnych, przeciwpieniących i przeciwdziałających osadzaniu się kamienia kotłowego; może być stosowana w temperaturze do —35 O C; mieszanka składająca się z 2,05 1 gliceryny i 2,15 1 przegotowanej wody może być stosowana w temperaturze do —23 0 C. Przygotowanie takich mieszanek jest dość kłopotliwe i nie zawsze możliwe, w związku z tym wydaje się najsłuszniejsze korzystanie z mieszanki przeciwmroźnej przewidzianej do samochodu Polski FLAT 125P. Read more… »

Obsługa amortyzatorów

Oczyszczenie amortyzatorów, uzupełnienie lub wymianę płynu może przeprowadzić bardziej doświadczony kierowca amator, natomiast regenerację amortyzatorów należy bezwzględnie powierzyć specjaliście. Jednak specjalistyczne warsztaty, zajmujące się regeneracją amortyzatorów, z reguły nie zajmują się wymontowaniem amortyzatorów z samochodu. Czynność tę musi więc wykonać sam użytkownik lub stacja obsługi.
Wyjęcie przednich amortyzatorów nie przedstawia większych trudności i może to wykonać każdy właściciel pojazdu. W celu wyjęcia przedniego amortyzatora ależy samochód ustawić nad kanałem lub na podnośniku, mocno skręcić lub zdjąć koło, a następnie trzymając jednym kluczem za kwadratową końcówkę amortyzatora 6 mm — drugim kluczem 17 mm odkręcić nakrętkę B. Tak samo postępuje się odkręcając dolną nakrętkę A. Read more… »