Wkręt regulacji składu mieszanki biegu jałowego

Wkręt trzeba odkręcać do położenia, przy którym silnik pracuje najbardziej równomiernie i z możliwie największą prędkością obrotową. Następnie za pomocą wkrętu oporowego przepustnicy należy zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego do wymaganej wartości (600+700 Obr/min).
Z kolei należy jeszcze raz powoli pokręcić wkrętem B w prawo i w lewo w celu znalezienia takiego położenia, przy którym silnik będzie pracował najbardziej równomiernie i Z największą prędkością obrotową. Po zakończeniu tej czynności w razie potrzeby jeszcze raz zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego pokręcając wkręt A w lewo.
Po wyregulowaniu biegu jałowego silnika bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie prawidłowości pracy gaźnika podczas szybkiego otwierania przepustnicy. W tym celu należy kilkakrotnie gwałtownie nacisnąć i zwolnić pedał przyspieszenia. Jeżeli przy tym silnik dławi się lub zatrzymuje, należy zwiększyć prędkość biegu jałowego silnika.
Gdy obroty biegu jałowego są prawidłowo wyregulowane silnik powinien pracować z prędkością obrotową około 600 obr/min całkowicie równomiernie, bez drgań lub skłonności do zatrzymywania się. Read more… »

Obsługa filtru powietrza

Filtr powietrza zaopatrzony jest w papierowy wkład wymienny. Co 10 tys. km przebiegu wkład ten należy wymienić. W okresie letnim, szczególnie gdy samochód eksploatowany jest na drogach o znacznym zapyleniu, wkład filtru trzeba wymieniać częściej. W okresie zimowym, kiedy powietrze jest bardziej czyste, termin wymiany wkładu można nieco przedłużyć.
Wkład filtru wymienia się po zdjęciu pokrywy filtru. Read more… »

Ciśnienie oleju

Ciśnienie oleju można zwiększyć przez przekręcenie śruby zaworu, a zmniejszyć przez jej odkręcenie.. Nagły wzrost lub spadek. ciśnienia oleju mają bardzo istotny wpływ na trwałość silnika i dlatego w razie ich zauważenia należy niezwłocznie zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi.
Wprawdzie wytwórnia zaleca zmianę wkładu bocznikowego filtru oleju co 10 tys. km, niemniej jednak trzeba pamiętać, że zalecenie to dotyczy normalnych warunków eksploatacji. Jeżeli samochód jest eksploatowany w warunkach wiejskich lub na drogach o nieutwardzonej nawierzchni (kurz i pył), należy wówczas wkład filtru wymieniać podczas każdej wymiany oleju w silniku, czyli co 5000 km przebiegu.
W razie stosowania olejów typu HD (a nie Regular, jak np. Read more… »

Oleje typu HD (Selektol, f-125)

Oleje typu HD (Selektol, f-125), zawierające dodatki myjące (detergenty), po pewnym czasie ciemnieją. Jest to zjawisko normalne w przeciwieństwie do olejów typu Regular, które ciemnieją wskutek zużycia i zanieczyszczenia.
W normalnych warunkach nie zaleca sie wymieniać olej częściej niż co 5000 km przebiegu, gdyż w świetle najnowszych badań zbyt częsta wymiana oleju nie wpływa dodatnio na trwałość silnika. Jednak w okresie mrozów (poniżej —15 o c), gdy samochód jest eksploatowany na krótkich trasach w ruchu miejskim, zaleca się wymieniać olej po przebiegu 2500 km. W takich warunkach konieczne jest częste włączanie urządzenia rozruchowego (ssania), wskutek czego następuje rozrzedzenie oleju paliwem, które nie zdąży odparować w zimnym silniku. Rozrzedzony olej traci swe własności smarne i dlatego konieczna jest szybsza jego wymiana. Read more… »