Rozrusznik (silniki elektryczne)

Jeżeli po włączeniu stacyjki w rozruszniku nie słychać w ogóle trzasku i rozrusznik nie obraca się, przyczyny należy szukać w włączniku elektromagnetycznym. W celu wyeliminowania ewentualnej niesprawności samego silnika elektrycznego, można na ułamek sekundy zewrzeć śruby A i B. Uwaga: iskrzy! Jeżeli w chwili zwarcia wirnik obrócił się, oznacza to, że usterki należy szukać w elektromagnetycznym włączniku.Po przebiegu około 15 000 km należy zdjąć blaszaną osłonę kadłuba rozrusznika. Przez otwory w kadłubie można skontrolować stan komutatora i szczotek. Jeżeli wnętrze rozrusznika jest zanieczyszczone, pył węglowy i kurz usuwa się pędzelkiem i wydmuchuje strumieniem sprężonego powietrza.W przypadku wymiany szczotek komutatora należy pamiętać, że szczotki rozrusznika różnią się zasadniczo od szczotek prądnicy. Read more… »

Alternator

Większość nowoczesnych samochodów ma wbudowaną prądnicę prądu zmiennego, nazywaną często alternatorem. Sruby A łączą pokrywkę tylną B z pokrywą przednią C. Wewnątrz pokrywy B przykręcona jest płytka H z diodami prostującymi. Nie należy rozbierać szczotkotrzymaczy i płytki z prostownikiem, jeżeli nie ma się Odpowiedniego doświadczenia i specjalnych narzędzi. Aby wyjąć wirnik w celu wymycia i nasmarowania łożysk) wystarczy zdjąć pokrywę przednią C. Read more… »

Cysterny samochodowe są to przewoźne zbiorniki stalowe w kształcie leżącego walca o przekroju kołowym lub eliptycznym, zmontowane na podwoziu samochodowym. Zbiorniki te mają w górnej części właz hermetycznie zamykany, a w przedniej ścianie czołowej wbudowane przewody z kurkami oraz pompy o napędzie z silnika samochodowego. Zadaniem pomp jest napełnianie cystern materiałami płynnymi zmagazynowanymi w zbiornikach położonych poniżej cysterny oraz przepompowywanie płynów oz cystern samochodowych do zbiorników położonych wyżej. W cysternach znajdują się przepony stalowe, które usztywniają cysternę oraz zmniejszają uderzenia przewożonych płynów na ściany czołowe cysterny w czasie zmiany prędkości Przejazdu. Samochody z pojemnikami do przewozu cementu bez opakowania Samochody z pojemnikami do przewozu cementu bez opakowania są stosowane przy transporcie cementu bezpośrednio z silosów cementowni lub ze specjalnych wagonów kolejowych do dużych wytw rni mas betonowych bądź też na place budowy nawierzchni betonowych wyposażonych w silosy do składowania cementu. Read more… »

Cysterny samochodowe są to przewoźne zbiorniki stalowe w kształcie leżącego walca o przekroju kołowym lub eliptycznym, zmontowane na podwoziu samochodowym. Zbiorniki te mają w górnej części właz hermetycznie zamykany, a w przedniej ścianie czołowej wbudowane przewody z kurkami oraz pompy o napędzie z silnika samochodowego. Zadaniem pomp jest napełnianie cystern materiałami płynnymi zmagazynowanymi w zbiornikach położonych poniżej cysterny oraz przepompowywanie płynów oz cystern samochodowych do zbiorników położonych wyżej. W cysternach znajdują się przepony stalowe, które usztywniają cysternę oraz zmniejszają uderzenia przewożonych płynów na ściany czołowe cysterny w czasie zmiany prędkości Przejazdu. Samochody z pojemnikami do przewozu cementu bez opakowania Samochody z pojemnikami do przewozu cementu bez opakowania są stosowane przy transporcie cementu bezpośrednio z silosów cementowni lub ze specjalnych wagonów kolejowych do dużych wytw rni mas betonowych bądź też na place budowy nawierzchni betonowych wyposażonych w silosy do składowania cementu. Read more… »

W zależności od modelu ciągnika gąsienice składają się z członów w ilości ponad 30 sztuk. Człony, tj. elementy łańcucha gąsienicy, połączone są między sobą przegubowo za pomocą sworzni. Płyty gąsienicowe zaopatrzone w ostrogi są przymocowane do członów czterema śrubami. Do przejazdu po nawierzchniach drogowych, zwłaszcza ulepszonych, płyty gąsienic zaopatruje się w gumowe nakładki. Read more… »