Sposób odpowietrzenia układu hamulcowego

Należy pamiętać, że odpowietrzenie rozpoczyna się od koła położonego najdalej od pompy hamulcowej.Hamulec ręczny działa na tylne koła samochodu. Hamulec powinien działać skutecznie po przesunięciu dźwigni 0 34-7 zębów na listwie zębatej. Jeżeli skok dźwigni jest większy lub hamowanie przy maksymalnym jej wyciągnięciu jest nieskuteczne, należy hamulec wyregulować. Hamulec ręczny reguluje się po uprzednim wyregulowaniu szczęk hamulcowych. Dźwignię hamulca należy ustawić na drugim zębie listwy, po czym przytrzymując płaskim 14 mm nakrętkę oporową poluzować przeciwnakrętki kluczem płaskim 17 mm. Read more… »

Luz pedału hamulca

Do pomiaru samochód nalezy obciążyć. Pochylenie koła, a zarazem kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, reguluje się przez zmianę liczby stalowych podkładek o grubości 0,5 mm na śrubach A i B łączących oś wahacza z nadwoziem. Zwiększenie liczby podkładek powoduje zwiększenie pochylenia koła i odwrotnie.
W stacjach obsługi, dysponujących odpowiednimi przyrządami pomiarowymi, pochylenie koła ustalane jest w mierze kątowej i powinno wynosić 1 0 ± 20. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy powinien wynosić 9 0 ± 1 0, Kąta pochylenia sworznia zwrotnicy nie reguluje się, Jest on ustalony przez wytwórnię i powinien wynosić dla samochodu obciążonego 9 0 , a dla samochodu nie obciążonego 5 0 30. Zmiana tych wartości świadczy o uszkodzeniu któregoś z elementów zawieszenia, co zwykle zdarza się wskutek wypadku.
Prawidłowość ustawienia omówionych kątów kół należy okresowo sprawdzać, gdyż zapewnia ona stateczność jazdy, samoodwracalność kierownicy oraz normalne zużycie opon. Read more… »

Obsługa układu kierowniczego

W celu zmniejszenia luzu koła kierownicy należy wyregulować luzy łożysk wału kierownicy oraz ślimaka i ślimacznicy przekładni kierowniczej. W tym celu należy podnieść przednią część samochodu, zdjąć przednią osłonę blaszaną, usunąć zawleczkę zabezpieczającą i szerokim wkrętakiem przekręcić w prawo śrubę A regulacji luzu łożysk wału kierownicy. Następnie trzeba obrócić kołem kierownicy w celu sprawdzenia, czy nie zwiekszyły się opory wskutek nadmiernego docisku pierścieni łożysk, co może doprowadzić do ich uszkodzenia. Po zakończeniu regulacji wału kierownicy należy zabezpieczyć śrubę regulacyjną zawleczką.
Dalszą czynnością jest regulacja luzu ślimaka. W tym celu wykręca się śrubę B płytki C ustalającej tuleję mimośrodową i przekręca płytką tuleję w taki sposób, aby skasować luz między ślimakiem a ślimacznicą. Read more… »

Regulacja naciągu pasków klinowych

W omawianych silnikach napęd pompy wody oraz prądnicy przenoszony jest z koła pasowego osadzonego na wale korbowym za pomocą dwóch pasków klinowych.
Ponieważ paski te ulegają w czasie eksploatacji wydłużeniu, niezbędna jest okresowa regulacja ich naciągu. Naciąg należy sprawdzać po każdych 5000 km przebiegu oraz co 500 km przez pierwsze 1500 km, jeżeli założono nowy pasek. Ugięcie paska pod naciskiem kciuka nie powinno być większe niż 10 do 15 mm. Należy o tym pamiętać, że zbyt słabo napięty pasek klinowy napędu pompy wody jest najczęściej przyczyną przegrzewania się silnika.
Oba paski nie są współwymienne, mimo ich prawie identycznej budowy i wymiarów. Pasek napędu pompy wody ma nr katalogowy 4108793, a pasek napędu prądnicy nr katalogowy 4108792:
Naciąg paska napędu prądnicy zmienia równocześnie naciąg paska napędu pompy wody, tak że jedna regulacja pociąga za sobą zawsze drugą, natomiast zmiana naciągu paska napędu pompy wody nie zmienia naciągu pierwszego. Read more… »