W okresie eksploatacji zimowej należy układ chłodzenia dokładnie chronić przed zamarznięciem. Zamarznięcie wody w układzie chłodzenia może doprowadzić do zupełnego zniszczenia silnika.W okresie zimowym (od I.XI do 31.111), zwłaszcza gdy samochód przechowywany jest w nieogrzewanym garażu lub przewiduje się dłuższe postoje na wolnym powietrzu, układ chłodzenia napełnia się specjalnym płynem o obniżonym punkcie krzepnięcia (tzw. popularnie mieszanką trudno zamarzającą). Płyny takie zapewniają pełne bezpieczeństwo układu chłodzenia silnika, gdyż w miarę potrzeby można nawet sporządzić mieszankę, która zamarza dopiero poniżej —40 oc.
Do najlepszych płynów o obniżonym punkcie krzepnięcia na leżą mieszanki zawierające glikol etylowy lub glikol propylowy. Jedną z zalet tego rodzaju mieszanek jest to, że w każdej chwili można stwierdzić procentową zawartość glikolu, mierząc ciężar właściwy mieszanki areometrem.
Mieszanki trudno zamarzające można sporządzić we własnym zakresie, jednak najlepsza jest gotowa mieszanka glikolowa, którą można nabyć w stacjach CPN, o temperaturze zamarzania —40 o c. Read more… »